บ่งบอกความเป็นตัวคุณ กับแนวผู้ชายสไลต์ไบค์เกอร์ ด้วยการปักอาร์มในรูปแบบที่หลากหลาย

การปักอาร์มในลักษณะแบบผู้ชายสายนักบิด สามารถทําให้เรามีความแตกต่างจากคนอื่นๆ ในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรื่องของลไตล์การแต่งตัว เป็นเรื่องที่ผู้ชายส่วนใหญ่เริ่มให้ความสําคัญกันมากขึ้น

สําหรับชาวสองล้อ เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็น “คลับ” ซึ่งสามารถนําเอา “อาร์ม” ที่ปักโดยจักรปักคอมพิวเตอร์มาเย็บติดกับเสื้อหนัง เสื้อยีนส์ เพื่อแสดงถึงกลุ่มก้อนของสมาชิกในคลับ

 

อาร์มสําหรับชาวสองล้อจะประกอบไปด้วยหลากหลายส่วน เริ่มต้นการเป็น FOUNDER หรือที่เราเรียกว่าผู้ก่อตั้ง จะเป็นตําแหน่งสูงสุดของคลับเป็นตําแหน่งที่เหนือกว่า PRESIDENT หรือท่านประธานนั่นเอง

President ประธาน ตำแหน่งประธานกลุ่มจะเป็นคนที่คอยดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มตัดสินใจในทุกๆ เรื่องของกลุ่ม ถือว่าเป็นตําแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหารของคลับ

 

Vice President รองประธาน เป็นบุคคลที่สามารถตัดสินใจแทนประธานได้ ในสถานการณ์ต่างๆ ในกรณีที่ประธานอาจติดภารกิจ หรือไม่ได้ไปร่วมงาน

Sergeant จะทำหน้าที่รักษากฎ คอยเตือนและดูแลสมาชิกในกลุ่มเพื่อความเรียบร้อยของส่วนรวม พูดง่ายๆว่าเป็นผู้คุมกฏของกลุ่มนั่นเอง โดยรับคําสั่งจากประธานหรือรองประธาน

Secretary เลขานุการ รับคําสั่งจากประธานหรือรองประธานเพื่อแจ้งข่าวสารให้กับสมาชิกตลอดจนเชื่อมต่อกับกลุ่มอื่นๆ

SGT AT ARMS เป็นตําแหน่งจ่าของคลับ เปรียบเสมือน สห ในทหารบก มีหน้าที่พิทักษ์กฏของคลับ หรือผู้คุมกฏของคลับนั้นเอง สามารถตักเตือนประธานและประธานได้

Road Captain จะเป็นผู้ขับขี่นำทางในการออกทริป ดูแลสมาชิกระหว่างทาง คอยชี้ให้ดูและส่งสัญญาณเมื่อมีเหตุอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า รวมถึงจุดพักระหว่างทางด้วย ( ถ้าถึงจุดพัก อย่างเช่นปั๊มน้ำมันหรือร้านอาหารต่างๆ ควรหยุดรออยู่ทางด้านหน้าหรือตรงทางเข้า เพื่อให้เป็นจุดสังเกตของสมาชิกที่มาถึงทีหลัง)

 

Treasure เปรียบเสมือนเหรัญญิก คอยดูแลเรื่องการเงินของคลับ เพราะคลับต้องใช้เงินในการบริหารคลับ ต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเพราะจะต้องดูแลเรื่องการเงินจํานวนมาก

Full Member / MEMBER คือสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยได้รับการยอมรับของคนใน “คลับ” โดยสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่เสื้อ หรือจะมีเข็มกลัดหรือแหวนที่เพิ่มเติมเข้ามา

Prospect เป็นบุคคลที่ทุกคนภายในกลุ่มเห็นว่าควรได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมกลุ่ม พูดง่ายๆว่าน่าจะผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มได้แล้ว ซึ่งบางกลุ่มอาจจะมีการให้ Prospect คอยดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เป็น Probationary ( บุคคลที่ต้องถูกทดสอบ) อีก แต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดตายตัวว่าจะต้องมีทุกกลุ่ม เพราะทุกคนย่อมทราบดีถึงตำแหน่งของตนเองภายในกลุ่ม

Support เป็นตำแหน่งเหมือนผู้ติดตาม หรือเรามักเรียกกันติดปากว่า เด็กฝึก

Hang Around คือคนที่อยากเข้ากลุ่ม ซึ่งอาจจะมาจากการสมัคร หรือมาจากการแนะนำของสมาชิกกลุ่ม หรืออาจจะมาจากวิธีอื่นก็ได้

ที่เล่ามาในช่วงต้นเพื่อจะให้เราพอจะมองแผนผังของ “คลับ” ในชาวสองล้อได้ชัดเจนขึ้น แต่ในงาน CRAFT WORKS ที่กําลังจะเกิดขึ้น ในส่วนของบูทจักรปัก จะมานําเสนอศักยภาพของตัวจักรปักในการปัก “อาร์ม” ในรูปแบบที่หลากหลายสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของกลุ่ม หรือ บุคคลได้เป็นอย่างดี

 

การปักอาร์มไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียง กลุ่มไบค์เกอร์ ยังมีอีกหลายหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม และอื่นอีกมากมายที่ต้องการแสดงออกถึงเครื่องหมายของกลุ่มด้วยการปัก

 

จักรปักคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสร้างสรรค์งานในลักษณะแบบนี้

 

ถ้าท่านอยากต่อยอดทําธุรกิจด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ ทางเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญให้ความรู้ และแนวทางในการทําธุรกิจด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีแนวทางในหลากหลายเพื่อจะสร้างรายได้กลับมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

Previous
Next

Craft Works Thailand ครั้งที่#3
@Event Hall ชั้น G  ห้างเมญ่า เชียงใหม่
7-9 ธันวาคม 2518